تبلیغات

دانلود مانهوا ناگهان یک روز پرنسس شدم – Suddenly Became A Princess One Day

تیم ترجمه این اثر به فارسی: فلکسن گایز,انیمه بانک (رینکا),ساکورا
 • به روز رسانی: 29 مهر 1400
 • 145840 بازدید
  • نام فارسی: ناگهان یک روز پرنسس شدم - کسی که منو پرنسس کرد نام انگلیسی: Suddenly Became A Princess One Day - Who Made Me A Princess نام اصلی: نامعلوم!
  • آخرین جلد منتشر شده: 2 آخرین قسمت منتشر شده: 110 زبان: فارسی
  • نویسنده: Plutos طراح: Spoon محصول: کره
  • وضعیت انتشار ترجمه به فارسی: وضعیت انتشار نسخه انگلیسی: درحال انتشار سال انتشار: 2017 تاکنون
  • Fa
  • En
  وقتی چشم‌هام رو باز کردم، یه پرنسس شده بودم، اما مثل اینکه تو یه کتاب گیر افتادم! درسته، همیشه دلم میخواست به طرز جادویی وارد دنیای رمان‌هایی که میخونم بشم اما... اما ترجیح میدم کسی باشم که هیچکی کاری به کارش نداشته باشه! آخه بین تمام شخصیت های رمان(که بعضیاشون بطرز شگفت انگیزی الهه خوشبختی و جذابیت یونان باستان بودن) چرا، چرا باید پرنسسی بشم که سرنوشتش مردن به دست پدر خودش، یعنی امپراطوره؟! اگر بخوام زنده بمونم، نباید امپراطور رو قبل از تولد ۱۸ سالگیم ببینم... "از چه زمانی این کثافت تو قلعه من زندگی میکنه؟"
  When I opened my eyes I had become a princess! But out of all characters in this romance novel, why is it the princess who has the fate of dying to her own blood-related dad, the emperor! If I want to live, I must not be seen by that emperor dad. “When did this kind of scumbag start living in my castle?” The man who doesn’t have single drop of blood nor tear to drop, that cold emperor Claude! Will Atanasia who had been caught by the emperor be able to survive? “I… What do I do…..?”

  • چپترها


  • پیشنهادات مشابه


  • دیدگاه ها


  • عوامل ترجمه

  جلد : 1
  • قسمت : 1 تا 14 (ترجمه تیم انیمه بانک رینکا)

  • قسمت : 15 تا 25 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 26 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 27 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 28 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 29 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 30 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 31 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 32 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 33 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 34 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 35 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 36 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 37 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 38 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 39 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 40 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 41 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 42 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 43 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 44 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 45 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 46 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 46 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 47 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 47 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 48 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 48 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 49 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 49 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 50 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 50 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 51 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 51 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 52 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 52 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 53 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 53 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 54 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 54 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 55 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 55 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 56 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 56 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 57 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 57 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 58 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 58 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 59 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 59 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 60 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 60 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 61 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 61 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 62 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 62 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 63 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 63 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 64 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 64 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 65 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 65 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 66 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 66 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 67 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 67 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 68 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 68 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 69 (ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 69 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 70 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 70 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 71 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 71 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 72 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 72 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 73 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 73 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 74 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 74 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 75 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 75 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 76 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 76 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 77 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 77 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 78 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 78 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 79 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 79 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 80 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 80 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 81 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 81 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 82 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 82 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 83 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 83 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 84 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 84 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 85 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 85 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 86 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 86 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 87 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 87 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 88 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 88 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • چپتر تیم فلکسن گایز اضافه شد
  • قسمت : 89 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 89 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • چپتر تیم فلکسن گایز اضافه شد
  • قسمت : 90 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 90 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • چپتر تیم فلکسن گایز اضافه شد
  • قسمت : 91 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 91 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • چپتر تیم فلکسن گایز اضافه شد
  • قسمت : 92 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 92 ( ترجمه تیم فلکسن گایز)

  • قسمت : 93 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 94 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 95 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 96 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 97 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 98 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 99 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 100 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 101 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 102 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 103 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 104 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 105 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 106 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 107 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 108 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 109 (ترجمه تیم ساکورا)

  • قسمت : 110 (ترجمه تیم ساکورا)

  • جدید(00/07/29)
  کپی برداری از محتوای موجود در سایت ممنوع می باشد. جهت هرگونه استفاده از این کار، به ادمین تیم ترجمه آن پیام دهید

  ادمین سایت
  Narges
  سه‌شنبه 27 مهر 1400
  پاسخ

  چپتر جدیدش ۵ روز اومده انگلیسی ترجمه شده شما کی میزارید مانهواشو ادامه نمیدید؟

  ادمین سایت
  اما چان
  یکشنبه 25 مهر 1400
  پاسخ

  یه یسوال مانهوا ی تو دختر منی رو متوقف کردید یا ادامه داره
  و اگه میزارید کی میداریدش؟

  ادمین سایت
  Nicole-gogol
  جمعه 23 مهر 1400
  پاسخ

  چپتز جدید ترجمه شده نمیزارید؟

  ادمین سایت
  Motahare
  شنبه 8 آبان 1400

  این ماهواره بینظیره و در بین مانهوا ها خیلی هم معروفه فقط اگه میشه چپتر ۱۱۰ به بعد رو هم بزارید که خیلی منتظرشم من عاشق لوکاس ام خخ

  ادمین سایت
  nora
  دوشنبه 12 مهر 1400
  پاسخ

  خیلی عالیه ، من فقط تو سایت شما تونستم پیداش کنم و اینکه چقدر ترجمه و ادیت عااالی هست واقعا ممنون❤

  ادمین سایت
  H.m
  چهارشنبه 7 مهر 1400
  پاسخ

  خیلی عالیه ، مرسی از مترجم و ادیتور خیلی اوکی این ،اصلا عالی این امیدوارم چپتر های جدید زودتر بیاد برامون ترجمه اش کنید 😅


  • نام : تیم ترجمه فلکسن گایز

  • نام : تیم ترجمه ساکورا